Denne hjemmeside er under omlægning og vil fremover rumme bud på, hvordan jeg synes, min historie også skal fortælles.

Som eksempel bringes et kapitel om fredningen af øen Nyord nord for Møn.

"Din egen dag er kort" kaldte Uffe Ellemann Jensen sin erindringsbog. Det er min dag også. Til næste år fylder jeg 80. Jeg har ikke tid til at udgive alt det, jeg har på hjerte. Måske kan det gøres på denne måde. Jeg håber, jeg når det.

  • Nyord

    Om fredningen af Nyord

  • H

  • Historien

    Historien set fra en maskinforretning